Theravāda Buddhism Web Directory

Страницата е некомерсиална, и единствената и цел е споделяне на Дамма материали на български език.

Учението на Буда, представено от учители от Горската Санга на традицията Теравада.