Phật Giáo Nguyên Thủy - Theravada

Street: Chùa Bửu Quang, 171/10 Quốc lộ 1A, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức
City: Ho Chi Minh
Country: Vietnam
Description:

Phật Giáo Nguyên Thủy - Nguồn cội của Phật Giáo ngày nay - Nơi tham khảo thông tin về Phật Pháp chính xác nhất.

GeoMap field:
Located in: Vietnam