Theravāda Buddhism Web Directory

DHAMMAPADA - Ścieżka Prawdy Buddy

Strona zawiera pełny tekst Dhammapady, która jest najbardziej zwięzłym przedstawieniem nauk Buddy.

Located in: Polish